21 de febrer de 2019

Vestuaris a Mida i Espectacles

Les principals sortides professionals són:

realitzar productes de confecció a mida a partir de dissenys propis o aliens, i establir, organitzar i realitzar els processos en l’àmbit de la sastreria, modisteria i espectacles, atenent els requeriments dels client a fi d’aconseguir articles viables amb la qualitat requerida.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Confecció de vestuari a mida * 264-231 33 UF1 Preparació i tall de materials 66 1
UF2 Confecció i acabats de vestuari a mida 165
Disseny de vestuari a mida * 165-132 33 UF1 Mitjans i processos de recerca de tendències i materials 33 2
UF2 Disseny tècnic i artístic de vestuari a mida 99
Gestió de recursos de vestuari a mida * 66 0 UF1 Planificació i programació 33 3
UF2 Gestió econòmica i atenció al client 33
Materials en tèxtil, confecció i pell * 165-132 33 UF1 Materials tèxtils 99 4
Moda i tendències en el vestir * 99 0 UF1 Tendències en el món de la moda 33 5
UF2 Evolució del vestuari escènic 66
Sastreria clàssica * 165 0 UF1 Patrons per sastreria 33 6
UF2 Tall, preparació, confecció i acabats de sastreria 132
Tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida * 297-264 33 UF1 Patrons base i fitxes de mesures 99 7
UF2 Transformació i manipulació de patrons 66
UF3 Tècniques de modelatge 33
UF4 Escalat de patrons i marcades 66
Vestuari d’espectacles * 165-132 33 UF1 Creació i preparació de models 66 8
UF2 Transformació de materials tèxtils i no tèxtils 66
UF2 - Estudi de marcades 33
FOL 99 99 UF1- Incorporació al treball 66 9
UF2 - Prevenció de riscos laborals 33
EIE 66 0 10
Projecte de vestuari a mida i d’espectacles * 99 0 11
FCT 350 0 12
Total 2000 0
Mòduls Hores Màx. HLLD
Confecció de vestuari a mida 264 33
Materials en tèxtil, confecció i pell 165 33
Moda i tendències en el vestir 99 0
Tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida UF1, UF2 297 33
Moda i tendències - UF1 i UF2 99-132 33
Tècniques de modelatge i patronatge de vestuari a mida UF1, UF2
FOL 99 0
Hores Lectives 924 99
Mòduls Hores Màx. HLLD
Gestió de recursos de vestuari a mida 66 0
Sastreria clàssica 165 0
Disseny de vestuari a mida 165 33
Vestuari d’espectacles 165 33
EIE 66 0
Projecte de vestuari a mida i d’espectacles 99 0
FCT 350
Hores Lectives 726 0

Com pots accedir aquests cicles: Accés: Per accedir cal haver superat el Batxillerat o fet la Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.


 Distribució del cicle formatiu

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin elcrèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana de començarabans del tercer trimestre. D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar totalternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Distribució de l’horari lectiu ordinari La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i delnombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.