21 de febrer de 2019

Patronatge i Moda (FP DUAL)

Les principals sortides professionals són:

Elaborar els patrons i escalats ajustats al disseny dels components dels articles i organitzar i gestionar tècnicament els processos de producció, tot això en l'àrea de la confecció industrial, actuant sota normes de bonapràctica, així com de seguretat laboral i ambiental.

Mòduls professionals Hores màx-mín HLLD Unitats Formatives Hores Mín Codi
Materials en tèxtil, confecció i pell (***) 165-132 33 UF1 - Materials tèxtils 99 1
UF2 - Pells i cuirs 33
Processos en confecció industrial 99 0 UF1 - Màquines i eines de confecció industrial 33 2
UF2 – Sistemes de fabricació en confecció industrial 66
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental 99 0 UF1 - Gestió de la qualitat 55 3
UF2 - Gestió de la prevenció de riscos laborals 22
UF3 – Gestió de la protecció ambiental 22
Organització de la producció en confecció industrial 99 0 UF1 -Aprovisionament i gestió del magatzem 33 4
UF2 – Programació i control de la producció 33
UF3 - Costos industrials 33
Anàlisis de dissenys en tèxtil i pell (**) 99 0 UF1 – Caracterització del disseny 33 5
UF2 – Disseny d’articles 66
Elaboració de prototips (*) 132 0 UF1- Preparació de prototips 33 6
UF2 - Confecció i validació de prototips 99
Patronatge industrial en tèxtil i pell (*) 297-264 33 UF1- Patrons base i fitxes tècniques 99 7
UF2 - Procés d’elaboració de patrons 66
UF3 - Transformació de patrons 66
UF4 - Creació de models 33
Industrialització i escalat de patrons (*) 132-99 33 UF1 - Escalat de patrons. 66 8
UF2 - Estudi de marcades 33
Tècniques en confecció (*) 132-99 33 UF1 - Tall de materials tèxtils i pell 33 9
UF2 – Confecció i acabats d’articles tèxtils i de pell 66
Moda i tendències (**) 132-99 33 UF1-Història de la moda i tendències 33 10
UF2-El color i les textures. 33
UF3-Disseny de models 33
FOL 99 99 UF1- Incorporació al treball 66 11
UF2 - Prevenció de riscos laborals 33
EIE 66 0 12
Projecte de Patronatge i Moda (*) 99 0 13
FCT 350 0 14
Total 2000 165
Mòduls Hores Màx. HLLD
Materials en tèxtil, confecció i pell 132-165 33
Processos en confecció industrial 99 0
Patronatge industrial en tèxtil i pell - UF 1 i UF 2 UF 3 UF4 264-297 33
Tècniques en confecció 99-132 33
Moda i tendències - UF1 i UF2 99-132 33
FOL 99 0
Hores Lectives 792-924 132
Mòduls Hores Màx. HLLD
Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental - UF 1 UF2 UF3 99 0
Organització de la producció en confecció industrial 99 0
Anàlisis de dissenys en tèxtil i pell 99 0
Elaboració de prototips 132 0
Industrialització i escalat de patrons 99-132 33
EIE 66 0
Projecte de patronatge i moda 99 0
FCT 350 33
Hores Lectives 693-726 33

 


Com pots accedir aquests cicles: Accés: Per accedir cal haver superat el Batxillerat o fet la Prova d’Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior.


 Distribució del cicle formatiu

Aquest cicle formatiu es desplegarà, ordinàriament, en dos cursos acadèmics. A aquest efecte es proposa un primer curs més intensiu, perquè durant el segon curs els alumnes desenvolupin elcrèdit de formació en centres de treball. En cas que es realitzi la FCT en el primer curs, no es recomana de començarabans del tercer trimestre. D’acord amb el que preveu la normativa reguladora de l’FCT, la formació en centres de treball es podrà realitzar totalternant-la amb les hores lectives o bé d’una manera intensiva.


Distribució de l’horari lectiu ordinari La distribució de l’horari lectiu es farà de dilluns a divendres, segons les instruccions d’inici de curs A continuació s’efectua una proposta de distribució dels mòduls La proposta que es presenta ha de permetre als centres, d’acord amb la plantilla de què disposen, dels espais i delnombre de cicles que imparteixen, organitzar i estructurar el cicle dins del seu horari lectiu.