Tala d’arbres. Recinte Mundet

La Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció informa que el dia 26 al 29 de març de 2018 es durà a terme una intervenció al Recinte Mundet:

“TALA D’ARBRES.  RECINTE MUNDET”, que serà realitzada per l’empresa Xavier Pujolar Serveis d’Arboricultura

L’horari dels treballs serà de 08:00 a 18:00 hores.

Tala d’arbres. Recinte Mundet