Servei d’Assessorament

SERVEI ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT 2018-19

En què consisteix el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu ?

 • És un servei que presta el centre educatiu:
 • Prèvia  sol·licitud de la persona interessada
 • De forma personalitzada
 • Consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i   expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.
 • Conclou amb l’elaboració i lliurament d’un INFORME D’ASSESSORAMENT
 • L’ INFORME D’ASSESSORAMENT és requisit previ per participar al RECONEIXEMENT ACADÈMIC dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.  Fase 2
 • Carta de compromís: Feu clic

Preu del Servei: 60€

Oferta de places 2016-17:

Família professional

Niell Nom del cicle

Places

GS –  Electricitat i Electrònica. Superior Sistemes de telecomunicacións i informàtics.

2

GS –  Electricitat i Electrònica. Superior Sistemes electrònics i automatizats.

2

GS –  Electricitat i Electrònica. Superior Automatització i robòtica

2

GM – Instal.lació i Manteniment. Mitjà Manteniment electromecànic.

3

GM – Instal.lació i Manteniment. Mitjà Instal·lacions de producció de calor

2

GM – Instal.lació i Manteniment. Mitjà Instal.lacions frigorífiques i de climatització.

2

GS  – Instal.lació i Manteniment. Superior Mecatrònica industrial.

1

GM – Tèxtil, confecció i pell Mitjà Confecció i moda.

1

GS  – Tèxtil, confecció i pell Superior Vestuari a mida i per a espectacles.

1

GS  – Tèxtil, confecció i pell Superior Patronatge i moda.

1

Com podeu sol·licitar aquest servei?

Cal fer una sol·licitud telemàtica escollint el centre i la família professional de la que es vol  rebre assessorament.

Per fer la sol·licitud  al nostre centre Ompliu la sol·licitudSol·licitud

On cop omplerta la sol·licitud cal que l’enviís per correu electrònic a l’adreça adjuntant la vida laboralassessoramentfp@agmundet.es

Rebràs un correu de confirmació

Període d’admissió de les sol·licituds pel servei d’assessorament: del 17/9/2018 al 8/10/2018.
Criteris d’admissió: L’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
Publicació de les llistes d’admesos i places de reserva: 15/10/2018 en: www.agmundet.es

Publicació de les llistes d’admesos definitius: 23/10/2018 en: www.agmundet.es

El calendari d’actuacions i prestació dels serveis està previst a partir del 3-11-2018

Llista admessos:

Llista admessos definitius:

Convocatoria reunió informativa admesos: 1/11/2018 hora: 19,30 lloc al centre.

Passeu a recollir el full de pagament a consergeria del centre (si no heu vingut a la reunió):

Admesos: Presentació de documentació i justificant de pagament del 6/11/2018 al 20/11/2018 en consergeria.

Preu servei Assesorament: 60 €

Per a formalitzar la matricula, cal presentar la següent documentació en consergeria de l’Institut a nom del departament de Coordinació de Formació Professional.

Llistat persones matriculades al servei d’assesorament:

Horari de matí de 9,30 h a 13,30 h de Dilluns a Divendres i per la tarda  Dimarts i Dijous de 15,30h a 17,30 h

El termini de pagament i entrega de la documentació serà de 2 de novembre de 2018 fins al 20 de novembre de 2018.

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.
 • Vida laboral.

A partir de la presentacio de la documentació s’iniciaran les sessions d’assessorament.

Llistat persones matriculades al servei d’assesorament:

Rebreu un correu o trucada de la persona responsable de fer l’assessorament

En cas que no pugueu assistir a a sessió cal que ho comuniqueu amb antelació.La no assistència sense justificació comportarà la pèrduadels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

Qualsevol dubte el podreu resoldre enviant un correu a l’adreça següent:   assessoramentfp@agmundet.es