Política de Qualitat

La Política de Qualitat de l’Institut Anna G. de Mundet ha estat i estarà sempre, dirigida a aconseguir satisfer les expectatives i necessitats educatives del nostre alumnat en particular, i les de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel•lència en el servei.

Pren com a referència i eina d’implantació la norma de UNE-EN ISO 9001:2015, la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

1r. La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives amb una pedagogia oberta a la diversitat, la ciència i la innovació tecnològica i donant una orientació personal, acadèmica i professional..

2n. La dimensió familiar, els pares i mares han de tenir confiança i garantia de la qualitat del servei educatiu que reben els fills i filles.

3r. La dimensió professional, que exigeix el compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’Administració i Serveis, empreses, universitats i institucions.

4t. La dimensió social, que reclama millorar la qualitat humana de les persones per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat i la seva cohesió amb Europa.

5è. El compliment, actualització i millora contínua dels objectius actuals i futurs de l’ Institut que possibiliti la qualitat de l’educació i la consecució de l’excel•lència que el converteixi en referència d’altres.