CAE025_2018 Neteja i arranjament camins muntanya (Església i pàrquing Harmonia) Recinte Mundet

La Unitat de SS.GG. Mundet informa que, per tal de donar compliment a la normativa en matèria de coordinació d’activitats empresarials, us informem que des del dia 14 i fins al 25 de maig de 2018 es durà a terme una intervenció al Recinte Mundet:

“NETEJA CUNETES CAMINS MUNTANYA I FEINES D’ARRANJAR (Església i pàrquing Harmonia) al Recinte Mundet”, que serà realitzada per l’empresa Andrés Martínez.

CAE025_2018 Neteja i arranjament camins muntanya (Església i pàrquing Harmonia) Recinte Mundet