CAE 031/2018 Substitució bandes sonores Avinguda Artur Mundet

La Unitat de SS.GG. Mundet comunica que, per tal de donar compliment a la normativa en matèria de coordinació d’activitats empresarials, us informem que el dia 1 de juny de 2018, de les 08:00 fins les 19:00 hores, es durà a terme una intervenció al Recinte Mundet:

SUBSTITUCIÓ DE BANDES SONORES A L’AVINGUDA ARTURO MUNDET DEL RECINTE MUNDET, que serà realitzada per l’empresa GONZALO GARCÍA, SA.

CAE 031/2018 Substitució bandes sonores Avinguda Artur Mundet