Base de formigó per posar una caseta al punt de control de la plaça Manuel Baldrich de Mundet

La Unitat de SS.GG. Mundet, informa que per tal de donar compliment a la normativa en matèria de coordinació d’activitats empresarials, us informem que des del dia 30 de maig i fins al 31 de maig de 2017 es durà a terme una intervenció al Recinte Mundet:

“Fer una base de formigó per posar una caseta al punt de control de la plaça Manuel Baldrich de Mundet”, que serà realitzada per la Brigada d’Oficis i Instal·lacions de la Diputació de Barcelona.

Base de formigó per posar una caseta al punt de control de la plaça Manuel Baldrich de Mundet