23 de Gener de 2019

Política de Qualitat

La Política de Qualitat de l’Institut Anna G. de Mundet està dirigida a aconseguir satisfer les expectatives i necessitats educatives del nostre alumnat en particular, i les de la societat en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat, cercant la millora contínua i aspirant a l’excel•lència en el servei.

Pren com a referència i eina d’implantació la norma de UNE-EN ISO 9001:2015, la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa.

La implantació i el manteniment del nostre sistema de gestió de la qualitat garanteix el compliment d’aquest objectiu, el qual contempla com a referents:

1r. La dimensió personal de l’alumne/a, que exigeix la satisfacció de les seves necessitats formatives amb una pedagogia oberta a la diversitat, la ciència, la innovació tecnològica i educativa, donant una orientació personal, acadèmica i professional.

2n. La dimensió familiar, que exigeix un servei educatiu de qualitat que reforci la confiança de les famílies.

3r. La dimensió professional, que exigeix el compromís amb la satisfacció del professorat, personal d’administració i serveis, empreses, universitats i institucions.

4t. La dimensió social per tal de millorar la convivència i desenvolupament de la societat i la seva cohesió amb Europa.

El compliment, l’actualització i la millora contínua dels objectius del projecte educatiu del centre possibilitarà la qualitat de l’educació i la consecució de l’excel•lència que el converteixi en referència d’altres.

Scroll Up