21 de Febrer de 2019

Consultes a Secretaria

L'horari d'atenció de secretaria és de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i els dimarts i dijous de 15.30 a 17.30 h.

DURANT EL JULIOL NOMÉS HORARI DE MATINS.

Scroll Up