16 d'abril de 2020

FP

Informació referent als Cicles Formatius i PFI de l’Institut Anna Gironella de Mundet

Estudis de Formació Professional Curs 2020-21

Grau Superior    Grau Mitjà      PFI   Matí   Tarda   Dual

Descarregar tríptics

Vídeo FP 2020

Ordenació Curricular (Mòduls i UF a 1r i 2n)

Anna Gironella de Mundet

Grups i Règim

Codi i Cicle Formatiu

1r curs

2n curs

IM10 CFGM

Manteniment Electromecànic

1

M

1

M

IM20 CFGM

Instal·lacions de producció de calor1

T

IM30 CFGM

Instal·lacions frigorífiques i de climatització

1

M

1

T

TX50 CFGM

Confecció i Moda

2

M

2

M

EED0 CFGS

Sistemes de telecomunicacions i informàtics

1

T

1

T

IMC0 CFGS

Mecatrònica industrial

1

T

1

T

TXB0 CFGS

Vestuari a mida i per a espectacles

1

T

1

T

TXE0 CFGS

Patronatge i Moda

1

M

1

M

TXE0 CFGS

Patronatge i Moda

1

T

1

T

EEA0 CFGS

Sistemes electrotècnics i automatitzats

1

M

1

T

EEB0 CFGS

Automatització i robòtica industrial

1

T

1

T

Preinscipció i matrícula

Preinscripció Cicles Formatius Grau Superior

Preinscripció Cicles Formatius Grau Mitjà

Preinscripció PFI

Dates (actualització 15 de maig 2020)

GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Preinscripció del 2 al 8 de juny de 2020  
Matrícula de l’1 al 7 de setembre de 2020

GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

 Preinscripció del 10 al 17 de juny de 2020
Matrícula de l’1 al 7 de setembre de 2020
 

Preinscripció del PFI 
del 25 Maig al 5 de juny)

 
 
Scroll Up